U mjesnim zajednicama Novog Sarajeva

U toku javna rasprava i o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine. U prostorijama JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu” danas u 17,30 sati održače se zbor građana MZ Grbavica II na kojem će građani ove mjesne zajednice voditi raspravu o nacrtima odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Novo Sarajevo i o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi, reklama, reklamnih panoa, murala, reklamnih vitrina, tendi, klima uređaja, stelitskih antena, kablovskih sistema, oglasa i zastava na građevinam i fasadama na području Općine Novo Sarajevo, kao i o nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
O istim dokumentima danas u 18,30 sati u prostorijama MZ Hrasno vodiće javnu raspravu i građani naselja Hrasno.
Već ranije održane su javne rasprave u mjesnim zajednicama Čengič Vila II, Dolac, Hrasno brdo, Kvadrant, Velešići , Gornji Velešići, Gornji Kovačići, Pofalići II i Čengić Vila I, dok će se 14. decembra održati zborovi građana mjesnih zajednica Grbavica I i Vraca, 15. decembra MZ Malta i MZ Kovačići , 16. decembra mjesnih zajednica Trg heroja i Pofalići i 19. decembra MZ Željeznička

Share Follow View