U Novom Sarajevu počinje

Obavezna vakcinacija pasa Služba za privredu i finasije Općine Novo Sarajevo i Kantonalna veterinarska stanica obavještavaju vlasnike pasa sa područja Novog Sarajeva da će obavezna vakcinacija pasa početi 02. 12. ove godine. Tog dana u vremenu od 13 do 15 sati u MZ Pofalići, Humska 630, vakcinaciju pasa moći će obaviti vlasnici pasa koji žive na području mjesnih zajednica Pofalići i Gornji Pofalići. Dan poslije u istom vremenu u prostorijama MZ Donji Velešići, ul. Mustafe ef. Pandže 37, vakcinaciju pasa obavezni su da urade vlasnici koji ćive u mjesnim zajednicama Donji i Gornji Velešići.
U četvrtak, 04. decembra, od 13 do 15 sati u prostorijama MZ Vraca, ul. Emerika Bluma 15 moći će obaviti vakcinaciju pasa za vlasnike koji žive na području mjesnih zajednica Vraca, Kovačići i Grbavica I, a dan kasnije u istom periodu u prostorijama MZ Grbavica I, ul. H. Ćemerlića 49 vakcinaciju pasa moći će obaviti vlasnici koji žive na području mjesnih zajednica Grbavica I i II, Trg heroja i Staro Hrasno.
U veterinarskoj ambulanti u Novom Sarajevu u ponedjeljak 08. decembra od 8 do 13 sati vakcinacija je obavezna za pse čiji vlasnici žive na području mjesnih zajednica Malta, Dolac, Željeznička, Čengić Vila I i II, Kvadrant i Hrasno brdo.