U Općini Novo Sarajevo

Počela škola gljivarstva Zbog velikog interesovanja građana Novog Sarajeva za edukacijom u oblasti savremene proizvodnje gljiva (šampinjoni, bukovače, shiitake) Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom i Poljoprivrednom školom od 19. do 30. maja ove godine organizuju školu gljivarstva.Sačinjen je spisak tema koje će se obrađivati 23 sata od čega je 17 sati teoretski, a 6 sati za praktični dio.
-Velike su mogućnosti u proizvodnji gljiva, pojašnjava potrebu organizovanja škole gljivarstva, Ismet Jusić, viši stručni suradnik u Općini Novo Sarajevo.U praksi se često dešava da proizvođači usljed slabe upućenosti, nailaskom na prve probleme odustaju od proizvodnje.Davanjem parcijalnih savjeta, nedostatak literature i praktičnih uputa doprinose tome.Bitno je ukazati zainteresiranim da uzgoj gljiva može biti profitabilan posao.Zato će ova škola znatno doprinjeti edukaciji zainteresovanih i svih onih koje interesuje uzgoj gljiva.

Share Follow View