U općini Novo Sarajevo

Nosiocima ratnih priznanja pravo na mjesečnu naknadu Općina Novo Sarajevo obavještava dobitnike najvećih ratnih priznanja, Armije RBiH, HVO a i FMUP- a, da je Odlukom Vlade Federacije utvrđeno privremeno pravo na mjesečnu naknadu. Najvećim ratnim odlikovanjem i priznanjem smatraju se: Orden oslobođenja, Orden slobode, Orden oslobodilačkog rata, Orden zlatnog grba sa mačevima, Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem, Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem, Medalja pobjede, Medalja za hrabrost, Medalja otpora, Ratno priznanje Značka zlatni ljiljan kao i priznanja dodjeljena pripadnicima HVO a. Mjesečna novčana naknada iznosi 129, 00 KM, a mogu je ostvariti nosioci spomenutih odlikovanja i priznanja , osim lica koja su korisnici izuzetnog materijalnog obezbjeđenja. Dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja pravo na mjesečnu naknadu ostvariće putem Službe za oblast boračko invalidske zaštite.

Share Follow View