U osnovnim školama Novog Sarajeva

U aprilskom roku upisan 784 učenika U školskoj 2003/04 godini, u osnovnim školama Novog Sarajeva u prvi razred upisano je 784 učenika. Prema podacima koje je objavila Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Novo Sarajevo u aprilskom roku u OŠ Čengić Vila upisano je 112 prvačića, u OŠ Grbavica II 97, Hrasno 105, Risala 20 učenika, OŠ Malta 63, Pofalići 85, Velešički heroji 68, Grbavica I 75, Kovačići 78, Međunarodna osnovna škola 30, Osnovna muzička škola Novo Sarajevo 46 učenika i u Centar Vladimir Nazor 5 učenika.

Share Follow View