U petak, 11. septembra u zgradi Općine Novo Sarajevo u 09:00 sati potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rehabilitaciji lokalne ceste u ulici Trebevićka

U petak, 11. septembra ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo (IV sprat mala sala) u 09:00 sati načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač i direktor firme DEMUS d.o.o. Sarajevo Ismir Borčak potpisat će Ugovor o izvođenju radova na rehabilitaciji lokalne ceste u ulici Trebevićka.

Radi se o radovima na dužini od oko 650 metara, a proteže se od spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana što predstavlja dio ulice Ljubljanska, do spoja ulice Trebevićka sa ulicom Travnička.

Vrijednost ugovora je oko 185.000 KM. Navedeni projekat finansira se zajedničkim sredstvima Direkcije za puteve KS i Općine Novo Sarajevo, od čega Direkcija sufinansira sa 130.000 KM, a preostali dio će obezbijediti  Općina.