U ponedjeljak, 10. avgusta u 11:00 sati obilazak radova na uređenju mezarja Šanac

U ponedjeljak, 10. avgusta ove godine u 11:00 sati, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima obići će radove na uređenju mezarja Šanac ukupne površine 720 m². U prethodnom periodu izvršena je sanacija grobalja Semizovina i Novopazarska.

Izvođač radova je firma „Fadž-companiy“ d.o.o. Sarajevo.