U ponedjeljak, 13. januara ove godine u 12:00 sati, općinski načelnik Nedžad Koldžo obići će polaznike Škola alpskog i nordijskog skijanja

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, u ponedjeljak 13. januara ove godine u 12:00 sati,  obići će polaznike Škola alpskog i nordijskog skijanja na Bjelašnici i Igmanu.

Općina Novo Sarajevo obezbijedila je besplatnu obuku u alpskom skijanju za 90 učenika, a nordijskim skijanjem biće obuhvaćeno 120 učenika.

Obuku u alpskom skijanju provodi JU „Centar za sport i rekreaciju“ d.o.o., a za pružanje usluga obuke učenika u nordijskom skijanju zadužen je Ski klub „Igman”.

Vrijednost ugovora za pružanje usluga obuke učenika osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo u alpskom skijanju iznosi 19.500 KM, dok je za nordijsko skijanje planirano 13.000 KM.