U ponedjeljak 18. maja obilazak završnih radova na sanaciji saobraćajnice u ulici Splitska

U ponedjeljak 18. maja ove godine planirano je izvođenje završnih radova na sanaciji saobraćajnice u ulici Splitska na području MZ Kovačići.

Radi se o sanaciji 220 metara saobraćajnice koja se proteže od kraja kraka ulice Splitska do spoja sa ulicom Radnička. Osim radova na saobraćajnici izvršena je i sanacija trotoara sa obje strane.

Procijenjena vrijednost radova je oko 100.000 KM, izvođač radova je firma „Bosman“ d.o.o. Sarajevo, a investitor je Općina Novo Sarajevo.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima obići će radove na asfaltiranju pješačkih staza i ugradnji nosivog asfaltnog sloja na pomenutoj lokaciji u ponedjeljak, 18. maja ove godine u 11:00 sati.