U ponedjeljak 19. oktobra 2020. godine u 10:00 sati, potpisivanje ugovora za podršku radu udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ Fikret Kubat potpisat će u ponedjeljak 19. oktobra ove godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Novo Sarajevo (sala Općinskog vijeća-I sprat) ugovor o finansiranju dijela troškova ovog udruženja.

Sredstva u iznosu od 10.000 KM predviđena su za finansiranje dijela troškova korisnika Roditeljske kuće i to za nabavku opreme za apartmane, nabavku sredstava za higijenu i dezinfekciju objekta, kao i za nabavku prehrane i lične higijene korisnika Roditeljske kuće, te za plaćanje režijskih troškova.

Općina Novo Sarajevo od početka izgradnje Roditeljske kuće pruža podršku, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta i ugodnijeg okruženja za oboljelu djecu koja su smještena u ovom objektu.

Share Follow