U ponedjeljak 23. februara ove godine u 17.30 sati

Javna tribina na temu Projektni program za izradu Urbanističkog projekta „Grbavička“

U ponedjeljak, 23. februara ove godine u prostorijama MZ „Grbavica I“, ulica Hamdije Čemerlića 49, s početkom u 17. 30 sati održat će se Javna tribina na temu Projektni program za izradu Urbanističkog projekta „Grbavička“.

Pozivaju se svi građani, kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju tribini i daju svoje primjedbe i sugestije na Projektni program.

Share Follow View