U ponedjeljak, 27. septembra u 10:00 sati održat će se 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

U ponedjeljak, 27. septembra ove godine u 10:00 sati održat će se 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo u zgradi JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, ulica Kemala Kapetanovića broj 17.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.       Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a) Zapisnik sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća,

b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

2.       Vijećnička pitanja i inicijative,

3.       Prijedlog rješenja o prenosu prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu radi legalizacije poslovnog objekta u                 ulici Zagrebačka do broja 39 u Sarajevu. Adnan Zajković, broj: 07-31-642/18,

4.       Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2021. godine,

5.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu,

6.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu,

7.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Novo Sarajevo,

8.       Nacrt Odluke o dodjeli javnih priznanje Općine Novo Sarajevo,

9.       Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo,

10.     Informacija o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu,

11.      Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo,

12.     Informacija KJKP „Toplane“ o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja.

 

Share Follow View