U ponedjeljak 30. septembra u 12:00 sati u Centru „Vladimir Nazor“ potpisivanje Ugovora o realizaciji projekta „Christine Witcutt“

U ponedjeljak 30. septembra ove godine u 12:00 sati u Centru „Vladimir Nazor“ načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i v.d. direktorica Centra „Vladimir Nazor“ Ajla Hadžihasanović potpisat će Ugovor o realizaciji projekta „Christine Witcutt“.

Radi se o projektu koji je usmjeren na edukaciju, rehabilitaciju, (re)socijalizaciju i inkluziju djece i omladine sa umjerenim, težim i teškim intelektualnim i drugim razvojnim poteškoćama. Za ove namjene iz Budžeta Općine za 2019. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 40.000 KM.