U ponedjeljak, 7. septembra izvršit će se treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), a u cilju poboljšanja higijensko epidemiološke situacije u ponedjeljak 7. septembra 2020. godine izvršit će se treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo.

Navedene aktivnosti počinju u večernjim satima, a trajat će do ranih jutarnjih sati 08. septembra 2020. godine.

Budući da je počela nova školska godina, te da se dio učenika vratio u školske klupe, posebna pažnja ovog puta posvetit će se dezinfekciji površina oko javnih objekata obrazovnih ustanova na području općine. Kao i do sada aktivnosti na dezinfekciji provodit će se i oko zdravstvenih objekata, zatim prostorima ispred i oko stambenih zgrada, javnih površina i dječijih igrališta, klupa, Vilsonovog šetališta, te ostalog teritorija Općine.

U ovom procesu, kao i prvi put, koristit će se tehnologija koja nije opasna za zdravlje ljudi i životinja. Za izvođenje sistemske dezinfekcije na području Općine Novo Sarajevo zadužena je firma „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Navedene aktivnosti provodi Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo uz asistenciju sekretara novosarajevskih mjesnih zajednica, te pripadnika III policijske uprave.

Još jednom apelujemo na sve građane da se, s obzirom na epidemiološku situaciju, pridržavaju svih uputa kriznih štabova, uključujući i Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

 

Share Follow