U srijedu, 06. jula u 12:00 sati vježba evakuacije u slučaju požara u zgradi Unioninvesta (ul. Grbavička 4) 

 U srijedu, 06. jula 2022. godine sa početkom u 12:00 sati izvešće se vježba evakuacije u slučaju požara u zgradi Unioninvesta (naselje Grbavica), ulica Grbavička br. 4. 

Firma Unioninvest d.d. Sarajevo je planirala izvođenje vježbe evakuacije, odnosno trening i simulaciju evakuacije u svojoj poslovnoj zgradi. 

S obzirom da su aktivnosti koje se provode prilikom izvođenja vježbi usko povezane sa poslovima struktura civilne zaštite, Služba za civilnu zaštitu će učestvovati u realizaciji iste. 

Učesnici u vježbi su Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo, Vatrogasno društvo Novo Sarajevo 1934, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, uposlenici kompanije Unioninvest d.d. Sarajevo, Mars, Logosoft, uposlenici ambasada Brazila, Kraljevine Belgije i Kraljevine Nizozemske. 

Služba za civilnu zaštitu ja sačinila Operativni plan vježbe evakuacije u slučaju požara u zgradi Unioninvesta. Vježba je terenskog karaktera sa elementima prikazivanja pojedinih aktivnosti operativnih snaga Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo i temelji se na pretpostavci mogućeg nastanka stvarnog događaja. 

Predviđeno vrijeme trajanja vježbe je 30 minuta. 

Share Follow View