U srijedu, 16. septembra u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo u 10:00 sati prezentacija idejnog projekta izgradnje objekta OŠ „Pofalići“

U srijedu, 16. septembra ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (ulica Kemala Kapetanovića br.17) s početkom u 10:00 sati održat će se prezentacija idejnog projekta izgradnje objekta OŠ „Pofalići“.

Idejni projekat izradile su firme „IPSA Institut “ d.o.o. Sarajevo i „EKOPLAN“ d.o.o. Mostar , a izradu projekta finansirala je Općina Novo Sarajevo u iznosu od oko 54.000 KM.

Radi se o jednom  od starijih objekata, a pritom u jako lošem stanju zbog čega se Općina Novo Sarajevo odlučila da poduzme prvi korak u cilju izgradnje novog objekta ove osnovne škole, koji će prema idejnom projektu biti površine oko 6.000 m² (-1+P+2), te vanjske površine oko 2.700 m².

Prema Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izrade investiciono – tehničke dokumentacije za izgradnju objekta OŠ „Pofalići“, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS i Općina Novo Sarajevo  su investitori projekta, dok ja Zavod za izgradnju KS implementator projekta.

Share Follow