U srijedu 22. maja ove godine, delegacija Gruzije u posjeti centrima za zdravo starenje u Novom Sarajevu

U srijedu 22. maja ove godine, predstavnici različitih općina iz Gruzije i UN Populacijskog Fonda Gruzije posjetiće centre za zdravo starenje u Novom Sarajevu.

S obzirom da planiraju otvoriti centre za zdravo starenje u Gruziji, povod njihovog dolaska je upoznavanje sa radom centara u Hrasnom i Velešićima koji su prema postignutim rezultatima postali prepoznatljivi u ovoj oblasti, te model za otvaranje ovakvih i sličnih centara u Bosni i Hercegovini i regionu.

Posjeta Centru za zdravo starenje u Hrasnom (ul. Azize Šaćirbegović 96 ) predviđena je od 10:20 do 13:00 sati i Centru za zdravo starenje u Velešićima (Muhameda ef. Pandže bb), od 14:30 do 15:30 sati.