U srijedu, 27. maja u 13:00 sati primopredaja dvije CNC mašine za novosarajevske osnovne škole „Hrasno“ i „Pofalići“

 

U srijedu, 27. maja ove godine u 13:00 sati načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo uručit će dvije CNC mašine za dvije osnovne škole sa područja općine Novo Sarajevo, OŠ „Hrasno“ i OŠ „Pofalići“.

Radi se nastavku aktivnosti koje Općina Novo Sarajevo realizuje u cilju opremanja kabineta tehničke kulture novosarajevskih osnovnih škola, a sve sa ciljem da se kod učenika pobudi interes za zanimanja tehničke struke.

Ove dvije škole su prve u Kantonu Sarajevo koje će imati u svojim kabinetima najsavremenije CNC mašine za numeričko upravljanje, kako bi se učenici devetih razreda osposobili da teoriju pretoče u praksu.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo je izdvojila oko 20.000 KM.