U subotu, 13. juna u 11:00 sati počet će završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice u ulici Avde Smajlovića

U subotu, 13. juna ove godine počet će završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice u ulici Avde Smajlovića na području MZ „Vraca“.

Radi se o sanaciji saobraćajnice u dužini od oko 400 metara, a koja podrazumijeva  uklanjanje postojeće kolovozne konstrukcije sa zamjenom nevezanog nosivog sloja i podtla na dijelovima gdje su otkrivena veća oštećenja, sanaciji pješačkih staza, proširenju parking prostora kod broja 33, nivelacije postojećih slivnika, šahtova i revizionih okana. Vrijednost radova je oko 200.000 KM.

Navedene radove u subotu, 13. juna u 11:00 sati obići će načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima.