Druga faza radova na uređenju i izgradnji zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu

U krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu izvode se radovi na čišćenju parka i rekonstrukciji sadržaja na zelenim površinama južnog dijela Kampusa.

Radi se o početku druge faze projekta uređenja i izgradnje zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu, koji su uslijedili nakon okončanja prve faze radova kada je izvršeno čišćenje terena i rušenje šest devastiranih objekata koji su predstavljali opasnost za prolaznike i stanovnike okolnih naselja.

Za realizaciju prve faze rekonstrukcije dijela lokaliteta Kampusa, Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od 250.000 KM.S početkom radova u okviru druge faze, čekalo se na ljetni period i pauzu u radu fakulteta smještenih u Kampusu, a završetak je planiran u septembru prije nego se studenti vrate u svoje klupe.

Oživljavanjem ovog prostora Kampus prestaje biti samo mjesto prolaska do učionice ili kabineta i postaje mjesto učenja i susreta, gdje će studenti, ali i ostali građani, boraviti tokom cijelog dana i koristiti ponuđene sadržaje.

Općina Novo Sarajevo u ovoj fazi je osigurala tehničku podršku UNDP-a pri nadzoru i provedbi projekta, što je učinilo cijeli pristup razvoju sportsko-rekreativne zone Kampusa znatno efikasnijim i provedivijim.

Navedeni projekt, koji zajedno realizuju Vlada Kantona Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu i UNDP BiH odvijat će se u tri faze sa ciljem da Kampus dobije novi prostorni identitet i postane moderna urbana oaza u centru grada.

Share Follow View