U toku podnošenje zahtjeva za klimatsko liječenje pripadnika boračke populacije s područja Kantona Sarajevo

Obavještavamo pripadnike boračke populacije s područja općine Novo Sarajevo da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiralo određena budžetska sredstva u tekućoj godini za implementaciju prava na klimatsko liječenje.

Način i postupak ostvarivanja prava na klimatsko liječenje je regulisano Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje , a realizacija navedenog prava je predviđena u ljetnim mjesecima ( juli, august i septembar) 2022. godine.

Zahtjev za klimatsko liječenje može se preuzeti u šalter sali Općine Novo Sarajevo. Kompletirane zahtjeve, Služba za boračko invalidsku zaštitu Općine proslijeđuje Ministarstvu za boračka pitanja KS na razmatranje Komisiji za odobravanje prava.

Share Follow View