U toku radovi na sanaciji pješačke staze i trotoara od spoja ulice Grbavička sa spojem ulice Hamdije Čemerlića do zgrade Vodoprivrede

Na području Općine Novo Sarajevo, od spoja ulice Grbavička sa spojem ulice Hamdije Čemerlića do zgrade Vodoprivrede, u toku su radovi na sanaciji pješače staze i trotoara.

Radovi se izvode u postojećoj širini, a obuhvataju uklanjanju postojeće kolovozne konstrukcije zajedno sa ivičnjacima nakon čega je planirana ugradnju novog tamponskog sloja sa ivičnjacima i novim asfaltnim slojem. Ovim radovima je obuhvaćeno 160 metara u ulici Grbavička i oko 100 u ulici Hamdije Čemerlića od spoja sa ulicom Grbavička do zgrade Vodoprivrede.

Izvođač radova je firma BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Smajić inženjering“ d.o.o. Goražde.

Općina Novo Sarajevo je investitor radova, a isti se izvode prema zahtjevima mjesnih zajednica u sklopu Okvirnog sporazuma na sanaciji pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo.

 

Share Follow