U toku radovi na sanaciji saobraćajnica u ulicama Dobojska i Teočačka

Na području Općine Novo Sarajevo u toku su radovi na sanaciji dijela ulice Dobojska od broja 37 do broja 45, u dužini od oko 150 metara. Navedeni radovi se odnose na sanaciju postojeće kolovozne konstrukcije uklanjanjem asfaltnog i tamponskog sloja, kao i zamjenu podtla na svim mjestima gdje se utvrdi da podloga ne zadovoljava zahtijevanu nosivost. Sanacijom je predviđen pregled i sanacija postojećeg sistema odvodnje. Procijenjena vrijednost radova je 60.000 KM.

Radovi na sanaciji saobraćajnice izvode se i u ulici Teočačka. Oštećenja na ovoj saobraćajnici pojavila su se nakon kvara na vodovodnoj mreži. Nakon što  su radnici firme KJKP „Vodovod I Kanalizacija“ izvršili sanaciju vodovodne mreže, stekli su se uslovi za radove na sanaciji dijela ulice u okviru kojih će se izvršiti izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Izvođač radova je firma „Bosman“ d.o.o. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Smajić Inženjering“ d.o.o. Goražde.

 

 

Share Follow