U toku radovi na sanaciji ulice Humska

Nakon što su se stekli vremenski i tehnički uslovi 21.05.2022. godine počeli su radovi na sanaciji ulice Humska od broja 344 do broja 668 (kratica kod Plavog granapa).

Radovi se izvode na osnovu ugovora za obnavljanja, zamjene i ojačanja kolovoza na području Općine Novo Sarajevo. Izvođač radova je firma Sarajevoputevi, a nadzor vrši firma Smajić inžinjenring. Planirani završetak radova je najkasnije 10.06.2022. godine.

Share Follow View