U utorak, 11. februara u 10:00 sati obilazak radova na ugradnji pumpnog sistema u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka 2d

U utorak, 11. februara ove godine u 10:00 sati načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima, te predstavnicima kućnog savjeta objekta kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka 2d obići će radove na ugradnji pumpnog sistema za pitku vodu i podizanje pritiska vode iznad petog sprata.

Pumpni sistemi su ugrađeni na šest lokacija na području općine Novo Sarajevo i to u objektima kolektivnog stanovanja u ulicama: Zagrebačka 2a, 2c, 2d, Grbavička 2a, Zmaja od Bosne 18-32 i  Ložionička 7-9.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo  izdvojila je sredstva u iznosu od oko 29.000 KM.