U utorak, 21. januara u 10:00 sati potpisivanje Anexa 1 sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na poslovima izgradnje kružnog toka na spoju ulica Hamdije Čemerlića – Put života

U utorak, 21. januara ove godine u 10:00 sati u maloj sali Općine Novo Sarajevo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač potpisat će Anex 1 sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na poslovima izgradnje kružnog toka na području Općine Novo Sarajevo na spoju ulica Hamdije Čemerlića – Put života.

Anexom 1 Sporazuma, Općina Novo Sarajevo obezbijedila je dodatnih 300.000 KM za izgradnju pomenutog kružnog toka, tako da vrijednost Sporazuma sa dodatnim sredstvima iznosi  1.500.000 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila 700.000 KM, a Direkcija za puteve KS 800.000 KM.