U utorak, 23. oktobra ove godine u 10:00 sati, na lokalitetu u i oko Sportske dvorane „Novo Sarajevo“

Metodsko-pokazna vježba kodnog naziva „Sigurnost 2018“


 

 

U utorak, 23. oktobra ove godine u 10:00 sati, na lokalitetu Sportske dvorane „Novo Sarajevo“ u ulici Zvornička bb, biće održana metodsko-pokazna vježba kodnog naziva „Sigurnost 2018“ organizovanih struktura Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

Vježba je zasnovana na pretpostavci dešavanja da je došlo do pojave požara na instalacijama i na krovu Sportske dvorane „Novo Sarajevo“, te na dojavi da je postavljena bomba i da će biti aktivirana.