U utorak 25. juna u 10:00 sati, potpisivanje ugovora za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova na OŠ „Velešićki heroji”

Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisat će, u utorak 25. juna ove godine u 10:00 sati (mala sala Općine Novo Sarajevo, IV sprat), ugovor za sa odabranim izvođačem radova na sanaciji ravnog krova na Osnovnoj školi „Velešićki heroji”.

Ugovor će biti potpisan sa direktorom firme „Eko-gradnja“ d.o.o. Sarajevo Alenom Mujezinovićem.

Vrijednost ugovora iznosi 14.997,43 KM, a nadzor na izvođenje radova vršit će firma „IG“ d.o.o. Banja Luka.

Predviđeni radovi se odnose na sanaciju ravnog krova iznad hola i ulaznog dijela objekta koji uključuju skidanje postojećih slojeva ravnog krova, sanaciju i ugradnju hidroizolacionog sloja sa zaštitom, kao i ugradnju holkera na površini od oko 190m2.