U utorak, 29. juna u 14:00 sati 6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U utorak, 29. juna ove godine u zgradi Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, sa početkom rada u 14:00 sati održat će se 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predlažen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a. Zapisnik sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća,
b. Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
2. Vijećnička pitanja i inicijative,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Etičke komisije,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za ljudska prava, slobode i ravnopravnost,
5. Prijedlog Zaključka o ne usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu – Završni račun,
6. Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) – korisnika tuđe njege i pomoći, na području općine Novo Sarajevo za 2020. godinu,
7. Informacija o stambenim objektima sa azbestnim fasadama i krovovima na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlozima mogućih rješenja ovog problema.

Share Follow View