U utorak, 30. oktobra ove godine u 15:00 sati

23. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo


 

 

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
Zapisnik sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća,
Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo za period 2018. do 2022. godine,
3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Investicionog menadžera za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Milkos“,
6. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“,
7. Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu,
8. Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. septembar 2018. godine,
9. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Novo Sarajevo od 1998. godine do sada,
10. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2018. godine,
11. Vijećnička pitanja i inicijative.