Učenici trećih razreda OŠ Hrasno posjetili Općinu Novo Sarajevo

Učenici pet odjeljenja trećih razreda OŠ “Hrasno” u okviru redovne nastave danas su posjetili Općinu Novo Sarajevo sa ciljem da se upoznaju sa radom i aktivnostima Općine i Općinskog vijeća.

Učenici su najprije posjetili Centar za pružanje usluga građanima – šalter salu, nakon čega ih je u sali Općinskog vijeća primio predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše i vijećnik Adnan Zeković.

Nakon što su se upoznali sa radom Općinskog vijeća i postavili nekoliko svojih učeničkih pitanja i inicijativa predsjedavajućem Vijeća, u Kabinetu Općinskog načelnika ih je dočekao načelnik dr. Hasan Tanović.

Načelnik Tanović objasnio je učenicima čime se Općina bavi, kao i da je realizovala niz projekata namijenjenih unapređenju rada i odvijanja nastave u svim novosarajevskih osnovnim školama, a posebno OŠ “Hrasno”. Razgovarali su o novim idejama, te se počastili zdravom užinom, jabukama koje im je obezbijedio načelnik.

Share Follow View