Udruženje pravobranilaca FBiH

Pravobranilaštvo je segmant pravosuđa, a ne uprave Položaj pravobranilaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine, državnog tijela koje štiti imovinu i imovinske interese općina, kantona/županija, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine bila je tema razgovora Borjane Krišto, ministrice u Federalnom monistarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Udruženja pravobranilaca Federacije Bosne i Hercegovine koje su predstavljali Amir Mehmedagić, predsjednik udruženja, pravobranilac u Općini Novo Sarajevo, Vesna Glavaš, (Mostar) zamjenik predsjednika i Nisad Ahmetović (Goražde), član radne grupe za poboljšanje statusa pravobranilaštva.
Prilikom razgovora predstavnici Udruženja istakli su da je pravobranilaštvo kao državno tijelo segment pravosuđa, a ne uprave i s tim u vezi bi nosioci pravobranilačke funkcije trebali da se, kada je u pitanju materijalni status, izjednače sa nosiocima sudske i tužilačke funkcije.

Share Follow View