Ugrađena kosa automatska invalidska platforma u ulici Envera Šehovića broj 23

Završeni su radovi na ugradnji rampe za invalidna lica u ulici Envera Šehovića broj 23, a lokaciju radova je obišao općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Radovi su izvedeni na osnovu ugovora “Nabavka i ugradnja rampe (kose invalidske platforme) za invalidna lica u ulici Envera Šehovića broj 23” sa isporučiocem „Ortopedija International“ d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora sa isporučiocem je 21.000 KM, a predmet ugovora bio je nabavka i ugradnja kose automatske invalidske platforme u ulazu kolektivnog stambenog objekta u ulici Envera Šehovića broj 23.

Procedura realizacije projekta je pokrenuta na osnovu zahtjeva i saglasnosti stanara pomenutog ulaza, odnosno inicijative pokrenute od strane mjesne zajednice „Malta“ odobrene od strane Općine Novo Sarajevo.