Ugradnja kosih invalidskih platformi u ulicama Džemala Bijedića 35 i Aleja lipa 62

Na području Općine Novo Sarajevo počeli su radovi na ugradnji kosih invalidskih platformi u ulicama Džemala Bijedića broj 35 i Aleja lipa broj 62.

Radovi se izvode na osnovu Ugovora „Nabavka i ugradnja rampi (kosih invalidskih platformi) za invalidna lica“, a izvođač je „Ortopedija international“ d.o.o. Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo, za ove namjene, izdvojila je sredstva u iznosu od 50.000KM.