Ukinute epizode “Pripravnost” u zonama A, B,C i D u Kantonu Sarajevo

 

U Kantonu Sarajevo je, prema Planu interventnih mjera za slučajeve prekomjernog zagađenja zraka, trenutno na snazi epizoda “Pripravnost”. Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Otoka i Ilijaš su prekoračene prosječne dnevne vrijednosti Praga upozorenja za PM10 (150 µg/m3) za predhodni dan, dok su na stanicama su Ilidža, Hadžići i Vijećnica zabilježena prekoračenja granične vrijednosti za navedenu zagađujuću materiju (50µg/m3). Takođe, na stanici Otoka, zabilježeno je prekoračenje koncentracije NO2 i iznosilo je 102,6 µg/m3 (gv.85 µg/m3)

Tokom noći sa 20.01. na 21.01. došlo je do jačanja vjetra uz padavine, što je uslovilo izrazit pad koncentracija zagađujućih materija. Danas su na svim stanicama prosječne dnevne vrijednosti zagađujućih materija izmjerene do 8,00 sati, ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna tri dana se očekuju nestabilno vrijeme sa padavinama i vjetrom promjenjljivog smjera, čiji će intenzitet opadati, uz mogućnost slabe temperaturne inverzije tokom sutrašnjeg dana, što ne bi trebalo značajnije doprinijeti nakupljanju zagađujućih materija.

S obzirom na prognoziranu nestabilnu vremensku situaciju, te danas izmjerene niske vrijednosti zagađujućih materija zraku, Stručno tijelo, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, predlaže ukidanje epizode “Pripravnost” u zonama A, B,C i D.

Share Follow View