Upute za postupanje u slučaju pojave klizišta i poplava

     

Općina Novo Sarajevo i Služba za civilnu zaštitu izdaju detaljne upute za građane u slučaju pojave klizišta i poplava.

Obavještavaju se građani da su brojevi za prijavu opasnosti: 123 i 033 492 199.

Share Follow View