Uputstvo o postupanju u slučaju zemljotresa

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdala je  uputstvo za zemljotrese.

U uputstvu se građanima kroz tekst i  ilustracije pojašnjava šta činiti za vrijeme zemljotresa, kako se ponašati i koje postupke poduzimati.

Informacija je preuzeta sa zvanične web stranice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo:

https://kucz.ks.gov.ba/sites/kucz.ks.gov.ba/files/uputstvo_za_zemljotrese_1.pdf

Federalna uprava civilne zaštite na svojoj web stranici objavila je „Priručnik za zaštitu od zemljotresa“ i  „Vodič za građane“.

http://www.fucz.gov.ba/prirucnik-za-zastitu-od-zemljotresa/

 

Share Follow