Uređenje zelenih površina na području Općine Novo Sarajevo

Na području Općine Novo Sarajevo počeli su radovi na uređenju zelenih površina.

Pogodne vremenske prilike omogućavaju da se radi na orezivanju i čišćenju, te pripremi sadnica za novu vegetativnu fazu.

Na ovim poslovima angažirani su radnici KJKP „Park“ koji se često susreću i sa uništavanjem travnjaka. Razlog je zaustavljanje ili parkiranje automobila na zelenim površinama.

Od danas, 10. februara ove godine, u ulicama Zmaja od Bosne, Derviša Numića i Zvornička organiziran je utovar i odvoz prikupljenog otpada. Širom općine rade se i poslovi higijene, odnosno prikupljanja otpada sa travnjaka.