Ustanova „Nova zanimanja“: Učešće u Mjeri obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije boračke populacije  i drugih nezaposlenih osoba

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktorica Ustanove za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ Abdulahović Meliha danas su u zgradi Općine potpisali ugovor za učešće u Mjeri obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije boračke populacije  i drugih nezaposlenih osoba s područja ove lokalne zajednice.

Radi se o jednoj od šest  mjera koje se realiziraju putem javnih poziva u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja, a cilj ove mjere je dodatno osposobljavanje kadra i usklađivanje sa stvarnim potrebama tržišta rada.

Ustanova za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ će radi obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i zapošljavanja boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba raspisati javne pozive i izvršiti odabir nezaposlenih osoba – krajnjih korisnika uz posredovanje JU „Službe za zapošljavanje KS“.

Općinski načelnik dr. Tanović istakao je da se realizacijom ovog projekta nezaposlenim osobama omogućava sticanje nekih novih znanja i vještina, čime će im se obezbijediti uslovi za konačno zaposlenje.

  • Prethodne godine imali smo pet polaznika koji su uspješno prošli obuku za Operatera na CNC mašinama.

Sufinansiranje ove mjere vrši se u dva obročna plaćanja, a sve do utroška sredstava planiranih za ovu namjenu. Prvo plaćanje u iznosu do 1.000,00 KM se isplaćuje Centru za obuku nakon verifikacije obuke nezaposlene osobe, dok se drugo plaćanje u iznosu od 1.000,00 KM vrši nakon što Centar za obuku obučenoj nezaposlenoj osobi obezbijedi zaposlenje i dostavi dokaze o upošljavanju obučene osobe, na period od najmanje 6 mjeseci, istakao je načelnik Tanović, te dodao da je ove godine za ove namjene izdvojeno 26.000 KM.

Pravo učešća u obuci, dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i zapošljavanju boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba imaju sve nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, a koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih na birou  Novo Sarajevo, kazala je direktorica Ustanove Abdulahović Meliha.

  • Naš cilj je da pružimo adekvatnu obuku i osiguramo sva potrebna sredstva koja su potrebnu da polaznici dobiju kvalitetnu dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Jako je puno deficitarnih zanimanja koja su tražena, a takvih osoba nažalost nema na birou, s toga se na ovaj način pruža mogućnost da se osobe za biroa prekvalifikuju za novo zanimanje koje je trenutno traženo i postanu konkurentni na tržištu rada, istakla je direktorica Abdulahović.

Ustanova za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ u narednom periodu raspisat će Javni poziv za upis u besplatne programe formalnog i neformalnog obrazovanja za nezaposlene osobe sa područja Općine Novo Sarajevo, a poziv će trajati do utroška sredstava, odnosno do kraja 2022. godine.

Share Follow View