Usvojen Budžet Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu u iznosu od 40.500.000 KM

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo 23. decembra ove godine održana je 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo kojom je predsjedavao predsjedavaući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Na sjednici je razmatrano dvanaest tačaka dnevnog reda. Vijećnici su nakon duže rasprave usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu u iznosu od 40.500.000,00 KM, nakon čega je  usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu.

Na 11. sjednici razmatrana je i usvojena Odluka o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo. U MZ “Gornji Velešići” član savjeta Kadrić Zihnija, zamjenjuje se novim članom Camović Halida, te član savjeta Pandža Samir, zamjenjuje se novim članom Salihović Aldin.

Vijećnici Općinskohg vijeća usvojili su i Odluku o poklonu sanitetskog vozila, kojom Općina Novo Sarajevo poklanja Općini Foča – Ustikolina sanitetsko vozilo sa pripadajućom tehničkom opremom marke Fiat Ducato 230.

Usvojena je potom i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za statut i propise, kao i Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2022. godinu. Ovim Programom utvrđuje se sadržaj tema, odnosno prijedlozi akata koji će se razmatrati u toku 2022. godine na sjednicama Vijeća, te nosioce izrade sadržaja, naziv predlagača i rokove za realzaciju istih.

Pred kraj 11. sjednice vijećnicima su podnesene i slijedeće informacije:

– Informacija o položaju i stanju svih boračkih kategorija na području općine Novo Sarajevo

– Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo

– Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na područu općine Novo Sarajevo, te

– Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za novembar 2021. godine.

Share Follow View