Usvojena informacija Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva sa prijedlogom naredbi i preporuka čija primjena počinje 07.10.2021. godine i traje 14 dana

 

– Vlada Federacije BiH je na 284. sjednici održanoj 07.10.2021. godine, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva sa prijedlogom naredbi i preporuka, čija primjena počinje 07.10.2021. godine i traje 14 dana.

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH: http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka22.php

Share Follow View