Vanredna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 31. januara 2005.godine, usvojeni su sljedeći akti: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu