VIII Međunarodni festival folklora “Sarajevo 2005”

Održat će se u četvrtak, 21. jula 2005. godine na platou ispred Pošte na Dolac malti sa početkom u 20:00 sati.
Kao i predhodnih godina, tako se i ove godine u organizaciji JU “SARAJEVO ART”, a pod pokroviteljstvom svih gradskih općina, održava osmi po redu Međunarodni festival folklora “Sarajevo 2005”.
Grad i gradske općine su uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo osnovali Međunarodni festival, gdje se ostvaruje međunarodna kulturna saradnja, kontakti i razmjena.
Po utvrđenom Programu Festivala, festivalski koncert na području Općine Novo Sarajevo održat će se u četvrtak, 21. jula 2005. godine na platou ispred Pošte na Dolac malti sa početkom u 20:00 sati.
Učesnici koncerta su folklorne grupe iz Makedonije, Njemačke, Poljske, Senegala, Španije i sarajevska kulturno-umjetnička društva. Svaki će ansabl izvesti po dvije igre.
Od osnivanja Festivala folklora 1998. godine, Općina Novo Sarajevo je podržavala postojanje i napredovanje ove značajne, već tradicionalne manifestacije kulture, tako da je i ove godine u Budžetu planirala participirati sa 5000,00 KM.

Share Follow View