Zbog neusvajanja dnevnog reda prekinuta 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Zbog neusvajanja dnevnog reda prekinuta je 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za predloženi Dnevni red glasalo je 13,  protiv je bilo 11 i tri vijećnika su bila suzdržana.

Nastavak ovog zasjedanja bit će naknadno utvrđen.

 

Share Follow View