Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 28.01.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH na dan 25.01.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.29

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 30.01.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka. Usvojenom naredbom, opće mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene za narednih 14 dana.

Informacija preuzeta sa web stranice Federalnog mininstarstva zdravstva:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/450/vlada-fbih-usvojila-naredbe-i-preporuke-kriznog-staba-stozera-fmz-opce-mjere-produzene-za-14-dana

veza: prethodna informacija od 16.01.2021.godine:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/437/vlada-fbih-usvojila-naredbe-i-preporuke-kriznog-staba-stozera-fmz-sve-mjere-produzene-za-14-dana

Share Follow