Kvalitet vazduha u Kantonu Sarajevo za dan 26.10.2021. godine

U skladu sa dostavljenom informacijom Operativnog centra civilne zaštite Općine Novo Sarajevo koja se odnosi na stanje kvalitete vazduha u Kantonu Sarajevo za dan 26.10.2021. godine ista sadrži i propisane preventivne mjere i zdravstvene preporuke u slučaju pojave povećanja zagađujućih materija u vazduhu.

Informacija je preuzeta sa web stranice Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

U prilogu:

Informacija za javnost

Preventivne mjere aerozagađenje

Zdravstvene preporuke

 

Share Follow View