ZAKLJUČAK

o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Općinskog vijeća Novo Sarajevo, Općinskog načelnika
i nevladinih/neprofitnih organizacija na području Općine Novo Sarajevo Zaključak, u Adobe Acrobat (PDF) formatu