Zaključci Prve tematske konferencije

Preispitati tehničko rješenje izgradnje mosta Na Prvoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća konstatovano je da su nadležne institucije pristupile pripremama i stvaranju uslova za izgradnju mosta na prvoj transferzali u skladu sa važećim propisima.
Općinsko vijeće traži da se razmotri i preispita mogućnost gradnje mosta na nultoj transferzali, na način da se na mostu “Suade i Olge” spoje nulta i prva transferzala te da se preispita tehničko rješenje izgradnje mosta i da se izvrši analiza u planskim dokumentima u vezi s tim i analiza saobraćaja na tom potezu.Da se razmotri dinamika gradnje strateških objekata na prvoj transferzali i u tom smislu takođe da se da jedan adekvatan odgovor Općinskom vijeću, a da vjećnici kao predstavnici građana učestvuju na svim stručnim sastancima po ovom pitanju.
Da stručni timovi na ekspertnom nivou sa Zavodom za izgradnju Kantona i Zavodom za planiranje Kantona preispitaju da se sačuva ambijetalna vrijednost Vilsonovog šetališta i u smislu produženja od 500 metara čitavog šetališta, da ostane Vilsonovo šetalište sa rekreacijskim sadržajima, ugostiteljskim i drugim sadržajima, te da se održi stručni sastanak u vezi sa tim, a da se na taj sastanak pozovu predstavnici Vijeća kao predstavnici građana.
Općinsko vijeće i načelnik Općine Željko Komšić jednoglasno su donijeli i prihvatili navedeni prijedlog zaključka.

Share Follow View