Zaključak o dodjeli poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo

Na osnovu člana 7. i 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 29/07) , a u vezi sa Javnim oglasom za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora, objavljenog u dnevnim novinama “Dnevni avaz”, dana 26.02.2018. godine, Komisija za provođenje Komercijalnog javnog oglasa i dodjelu u zakup poslovnih prostorija donijela je Zaključak o dodjeli poslovnih prostora.

Zaključak o dodjeli poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo u pdf formatu