Z A K L J U Č A K

O dodjeli u zakup poslovnih prostora nad kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo.

 Zaključak u pdf formatu